Περιήγηση: Νευροτοξίνη

Διεθνή
Στάζουν φαρμάκι…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Να μην ξεχνά­με πως η πιο γνω­στή, δια­δε­δο­μέ­νη και από­λυ­τα νόμι­μη νευ­ρο­το­ξί­νη είναι το Botox Αν εξαι­ρέ­σει κανείς…