Περιήγηση: Νησιά Τόνγκα - Tonga

Διεθνή
Έκρηξη ηφαίστειου στην Τόνγκα: Τουλάχιστον τρεις θάνατοι και καταστροφές σε απομακρυσμένα νησιά

Η κυβέρ­νη­ση της Τόν­γκα επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χουν τρία θύμα­τα στην πρώ­τη επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­σή της από την ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη του Σαββάτου…

Επικαιρότητα
Τσουνάμι: Συγκλονιστικά πλάνα από τα κύματα και την ηφαιστειακή έκρηξη στα νησιά Τόνγκα

Το Εθνι­κό Γρα­φείο Εκτά­κτων Κατα­στά­σε­ων της Χιλής (Onemi) προει­δο­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το για την πιθα­νό­τη­τα ενός «μικρού τσου­νά­μι» στο νησί του…