Περιήγηση: Νικολάι Μπουχάριν

Πρόσωπα
Νικολάι Μπουχάριν

Στις 13 Μαρ­τί­ου 1938 εκτε­λεί­ται ο Νικο­λάι Μπου­χά­ριν. Ο Ν. Μπου­χά­ριν υπήρ­ξε στέ­λε­χος του μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος. Είχε δια­τε­λέ­σει μέλος του ΠΓ…