Περιήγηση: Νικόλαος Γκύζης

Stop Carre
Νικόλαος Γύζης

Νικόλαος Γύζης, Ελληνας ζωγράφος, που ανήκε στη λεγόμενη «Σχολή του Μονάχου». Γεννήθηκε 1 Μάρτη 1842 και πέθανε στις 4…