Περιήγηση: Νομαρχία Ημαθίας

Ιστορία
« Επιδιωκόμενος σκοπός η δια παντός μέσου καταπολέμησις του Κομμουνιστικού στοιχείου»

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας // (Όταν ΤΕΑ, Νομαρχίες και εκπαιδευτικοί λειτουργοί έδιναν κοινό αντικομμουνιστικό αγώνα) Βρισκόμαστε στα 1959.  Στη κυβέρνηση βρίσκεται…

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επιμέλεια: Αλέκος Χατζηκώστας // Για πολλές δεκαετίες το αστικό κράτος εκτός από τη διατήρηση των «πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» μέσω του…