Περιήγηση: νομοσχέδιο-έκτρωμα

Επικαιρότητα
ΚΙΝΑΛ-ΜεΡΑ25-Ελληνική Λύση: Στηρίζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων με κενές περιεχομένου ρητορείες

Για «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πολι­τι­κές» και για «συντη­ρη­τι­κή σφρα­γί­δα σε όλους τους τομείς της κοι­νω­νι­κής και οικο­νο­μι­κής ζωής» κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση της…

Επικαιρότητα
«Υπουργείο κλειστών πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολλεγίων»: Κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο-έκτρωμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση ότι το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, που αυξά­νει τους ταξι­κούς φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση και εντείνει…