Περιήγηση: Νομοσχέδιο για την αναδοχή και υιοθεσία

Κοινωνία
Νομοσχέδιο για την αναδοχή και υιοθεσία: Κριτήριο για το ΚΚΕ είναι η ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

Η βασική οπτική υπό την οποία αντιμετωπίζει το ΚΚΕ το ζήτημα της παιδικής προστασίας, της αναδοχής και της υιοθεσίας «είναι…