Περιήγηση: Νομοσχέδιο για την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Επικαιρότητα
Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με τις ψήφους των βου­λευ­τών της ΝΔ έγι­νε δεκτό κατά πλειο­ψη­φία το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη που βαθαί­νει περαιτέρω…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Είπαν «όχι» στο απαράδεκτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και πορεία που κατέ­λη­ξε έξω από την 3η ΥΠΕ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και Ενώσεις…

Επικαιρότητα
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΦΟΡΕΙΣ: Με μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο — έκτρωμα

«Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο-λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης. Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών. Υγεία δωρε­άν για όλο τον…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αλέκα Παπαρήγα: Το εργατικό κίνημα να πετάξει το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα σκουπίδια (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να βάλει στό­χο να πετα­χτεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη στα…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο-λαιμητόμο για την υγεία

«Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο-λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης. Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών. Υγεία δωρε­άν για όλο τον…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής — Ηλ. Σιώρας: Όχι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Την αντί­θε­σή της στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, εξέ­φρα­σε κατά τη διάρ­κεια του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, η «Λαϊ­κή…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Σε δήλω­ση του για τους αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σημειώ­νει: «Ενώ­νου­με τη φωνή…