Περιήγηση: Νομοσχέδιο για την Παιδεία

Παιδεία
Από τους βουλευτές της ΝΔ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία — «Θα μείνει στα χαρτιά» διαμήνυσαν οι εκπαιδευτικοί

Υπερ­ψη­φί­στη­κε από τους βου­λευ­τές της ΝΔ στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γείο Παι­δεί­ας που προ­κά­λε­σε δια­δη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας και…

Κοινωνία
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: Το νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσθέτει νέα εμπόδια στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα

«Το νέο νομο­σχέ­διο όχι μόνο δε λύνει κανέ­να από τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με στις σπου­δές μας αλλά προ­σθέ­τει νέα…