Περιήγηση: Νομοσχέδιο για την υγεία

Επικαιρότητα
Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με τις ψήφους των βου­λευ­τών της ΝΔ έγι­νε δεκτό κατά πλειο­ψη­φία το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη που βαθαί­νει περαιτέρω…

Επικαιρότητα
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΦΟΡΕΙΣ: Με μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο — έκτρωμα

«Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο-λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης. Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών. Υγεία δωρε­άν για όλο τον…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αλέκα Παπαρήγα: Το εργατικό κίνημα να πετάξει το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα σκουπίδια (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να βάλει στό­χο να πετα­χτεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη στα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου (ΟΕΝΓΕ): Μετατρέπετε τα δημόσια νοσοκομεία σε δεξαμενή άντλησης πελατείας των ιδιωτών (VIDEO)

Φέρ­νε­τε αυτό το έκτρω­μα παρά την καθο­λι­κή αντί­θε­ση χιλιά­δων για­τρών, της Ομο­σπον­δί­ας Νοσο­κο­μεια­κών για­τρών και μεγά­λων Ενώ­σε­ων της χώρας, τόνισε…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΕΝΓΕ-Σωματεία Εργαζομένων: Συγκέντρωση στη Βουλή για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-λαιμητόμος για την δημόσια περίθαλψη

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Βου­λή πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα για­τροί από όλα τα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής και εργα­ζό­με­νοι στο δημόσιο…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις στις 28/11 και 1/12 ενάντια στο νομοσχέδιο-τερατούργημα για την Υγεία

«Όλοι στη μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας του λαού», τονί­ζουν Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στα Νοσο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης και εργα­τι­κά Σωματεία…

Επικαιρότητα
Βουλή: Κατατέθηκε το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια περίθαλψη

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας «Δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, ιατρι­κή εκπαί­δευ­ση, μισθο­λο­γι­κές ρυθ­μί­σεις για τους ιατρούς και οδο­ντιά­τρους του…