Περιήγηση: Νομοσχέδιο ενάντια τις διαδηλώσεις

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο λαός και η νεολαία με την πάλη τους θα αχρηστεύσουν τις άθλιες μεθοδεύσεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα εφαρ­μο­γής του νόμου για…