Περιήγηση: Νομοσχέδιο περιορισμού διαδηλώσεων

Πολιτισμός
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE): Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης- Λέμε όχι στην ποινικοποίηση της σκέψης

Κλι­μα­κώ­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα η κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση στις δια­δι­κα­σί­ες και στη δρά­ση των Σωμα­τεί­ων και γενι­κό­τε­ρα του μαζι­κού κινή­μα­τος. Σε σχετική…

Επικαιρότητα
Θ.Παφίλης για το νομοσχέδιο απαγόρευσης διαδηλώσεων: «Το ΚΚΕ καλεί το λαϊκό κίνημα σε πειθαρχημένη απειθαρχία»

Το νομο­σχέ­διο για τις δια­δη­λώ­σεις είναι κρί­κος σε μια συνε­χι­ζό­με­νη και κλι­μα­κού­με­νη κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, τόνι­σε ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του…

Επικαιρότητα
Ξεσηκωμός! Συγκεντρώσεις ενάντια στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις την Πέμπτη 2 Ιούλη

Συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στο νέο αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τις δια­δη­λώ­σεις, διορ­γα­νώ­νει την Πέμ­πτη 2 Ιού­λη, στις 8 μ.μ., στο…