Περιήγηση: Νομοσχέδιο

Διεθνή
Το ναζιστικού τύπου Νομοσχέδιο της Δανίας που τιμωρεί με 12 χρόνια φυλακή και τους χρήστες Facebook που κάνουν κριτική στο ΝΑΤΟ

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Παρα­θέ­του­με, στο τέλος του κει­μέ­νου, κομ­μά­τια του Νομο­σχε­δί­ου, που τιμω­ρεί, ακό­μη και με 12 χρό­νια φυλα­κή, Δανούς…