Περιήγηση: Νοσηλεύτρια

Κοινωνία
Δίκη Ρ. Πισπιρίγκου: «Ήταν ψυχρή. Δεν έμοιαζε σαν μία μαμά που είχε χάσει δύο παιδάκια», κατέθεσε μια από τις νοσηλεύτριες του Ρίου

Την εκτί­μη­σή τους για τις αντι­δρά­σεις της κατη­γο­ρού­με­νης κατά τη νοση­λεία της Τζωρ­τζί­νας στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο στο Ρίο κατέ­θε­σαν στη…

Κοινωνία
Δίκη Πισπιρίγκου: Κατέθεσε η παιδίατρος – «Φώναζε η νοσηλεύτρια και όχι η μητέρα όταν υπέστη ανακοπή η Τζωρτζίνα»

Η παι­δί­α­τρος Διο­νυ­σία Δημη­τρο­πού­λου, που επι­λή­φθη­κε πρώ­τη της ανα­κο­πής και έκα­νε ΚΑΡΠΑ στην Τζωρ­τζί­να, περιέ­γρα­ψε στο ΜΟΔ τις στιγ­μές που…

Προτεινόμενο
Νοσηλεύτρια — Αττικόν: «Δεν αποδέχομαι τη δωρεά της διάσπασης και της χειραγώγησης» από το Ίδρυμα Νιάρχος

Τη δική της απά­ντη­ση δίνει η νοση­λεύ­τρια Φωτει­νή Μου­ζου­ρά­κη, που εργά­ζε­ται μέσω προ­γράμ­μα­τος ΟΑΕΔ στο νοσο­κο­μείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», τόσο στη διοί­κη­ση του…