Περιήγηση: Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Ο Μητσοτάκης σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης: Αγωνιστική «υποδοχή» του επιφύλαξαν οι εργαζόμενοι

Την πλητ­τό­με­νη από την παν­δη­μία του Κορω­νοϊ­ου Θεσ­σα­λο­νί­κη επι­σκέ­πτε­ται σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης σε άλλη μια προ­σπά­θεια της κυβέρνησης…