Περιήγηση: Νοσοκομείο Αγρινίου

Επικαιρότητα
Καταγγελία της ΟΕΝΓΕ: Ο βουλευτής της ΝΔ Σαλμάς επιχείρησε να εκφοβίσει γιατρό που «τόλμησε» να αναδείξει τις κυβερνητικές ευθύνες!

Σε πολύ σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­έ­βη η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δος (ΟΕΝΓΕ) ανα­φο­ρι­κά με απει­λη­τι­κό τηλε­φώ­νη­μα που δέχθη­κε ο γιατρός-παθολόγος…