Περιήγηση: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Επικαιρότητα
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Μια 40χρονη γυναί­κα που ξυλο­κο­πή­θη­κε από τον 48χρονο σύντρο­φό της, νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός». Σύμ­φω­να με πληροφορίες…

Προτεινόμενο
Δεκάδες εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμού» θετικοί στον κορονοϊό — Μεγάλη θετικοποίηση και μεταξύ των ασθενών,

Περιο­ρί­ζε­ται στο ελά­χι­στο, το επι­σκε­πτή­ριο στο Νοσο­κο­μείο “Ευαγ­γε­λι­σμός” και για διά­στη­μα δύο εβδο­μά­δων θα επι­τρέ­πε­ται μόνο σε επεί­γου­σες περι­πτώ­σεις, μετά…

Προτεινόμενο
Η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αρνείται την εθελοντική εργασία του Ηλία Σιώρα!!!

Απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» τη στιγ­μή που καλούν ιδιώ­τες για­τρούς με αμοι­βή στα νοσο­κο­μεία αντί να προ­λά­βουν νέους…

Κοινωνία
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός: Προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων με «όχημα» το εμβόλιο

Με προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης των εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία κυβέρ­νη­ση και Διοι­κή­σεις ετοι­μά­ζουν το έδα­φος για την ανα­στο­λή συμ­βά­σε­ων του προσωπικού…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στον «Ευαγγελισμό»: Δεν χρειάζονται υποκριτικά χειροκροτήματα αλλά μέτρα για να ανασάνουν τα νοσοκομεία

Χρειά­ζο­νται μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, εδώ και τώρα επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα Βαρέα…

Προτεινόμενο
. ΣΙΩΡΑ Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδ. τομέα της Υγείας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Featured Video Play Icon
Ηλίας Σιώρας: Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ΒΙΝΤΕΟ)

Την άμε­ση ανά­γκη για μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού και για πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας, τόνι­σε ο Ηλίας…

Προτεινόμενο
ΣΙΩΡΑΣ«Το μόνο που θα δώσει λύση είναι η πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών»
Featured Video Play Icon
Ηλίας Σιώρας: «Το μόνο που θα δώσει λύση είναι η πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών»

«Ποτέ τα πράγ­μα­τα στον “Ευαγ­γε­λι­σμό” από την αρχή της παν­δη­μί­ας δεν ήταν τόσο δύσκο­λα», είπε μιλώ­ντας στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Αθή­να…