Περιήγηση: Νοσοκομείο Καστοριάς

Κοινωνία
Ακόμα 11 εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καστοριάς θετικοί στον #Covid-19 – Φόβοι και για άλλα κρούσματα

Ακό­μα 11 εργα­ζό­με­νοι στο νοσο­κο­μείο της Καστο­ριάς βρέ­θη­καν θετι­κοί στον κορω­νο­ϊό, σύμ­φω­να με τον Χρή­στο Κουσουρή,πρόεδρος των Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσοκομείο…