Περιήγηση: Νοσοκομείο Νίκαιας

Υγεία
Δήλωση υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο μετανάστριας αποκλειστικής νοσοκόμας

Με αφορ­μή το δρα­μα­τι­κό συμ­βάν με τη μετα­νά­στρια απο­κλει­στι­κή νοσο­κό­μα, που βρή­κε τρα­γι­κό θάνα­το προ­σπα­θώ­ντας να απο­φύ­γει τη σύλ­λη­ψη για…

Επικαιρότητα
Αποκλειστική νοσοκόμα πήδηξε από τον 1ο όροφο του νοσοκομείου της Νίκαιας, για να αποφύγει τη σύλληψη, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο

Μία γυναί­κα από την Αρμε­νία πήδη­ξε από το παρά­θυ­ρο του νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας και σκο­τώ­θη­κε. Η 50χρονη εργα­ζό­ταν παρά­νο­μα ως αποκλειστική…