Περιήγηση: Νοσοκομείο Χαλκίδας

Προτεινόμενο
«Περιμένουμε τον covid19 ράβοντας μάσκες…» καταγγέλλουν οι γιατροί του Νοσοκομείου Χαλκίδας

Την ώρα που το Υπουρ­γείο Υγεί­ας δια­βε­βαιώ­νει ότι δεν υπάρ­χει έλλει­ψη ανα­λώ­σι­μων στα Νοσο­κο­μεία, στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Χαλ­κί­δας ζητά­νε από…