Περιήγηση: Νοσοκομείο

Προτεινόμενο
Κοζάνη: Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς — Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση της εγκύου με το νεκρό έμβρυο

Κατε­πεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση παρήγ­γει­λε προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Κοζά­νης, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί εάν τελέ­στη­καν αδι­κή­μα­τα στην υπό­θε­ση της 41χρονης εγκύου…

Διεθνή
Ιράκ: Κόλαση σε νοσοκομείο με ασθενείς με Covid-19 — Τουλάχιστον 82 νεκροί και 110 τραυματίες από φωτιά (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών του Ιράκ ανα­κοί­νω­σε ότι 82 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι 110 τραυ­μα­τί­στη­καν από την πυρκαγιά…

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: Στρατιωτικό νοσοκομείο επλήγη από βόμβα διασποράς

Κατε­στραμ­μέ­να, καμέ­να, ανα­πο­δο­γυ­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, σπα­σμέ­να παρά­θυ­ρα, κρα­τή­ρες στον κήπο: στη Μαρ­τα­κέρτ, στο βορειο­α­να­το­λι­κό Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, το στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο απο­τέ­λε­σε στόχο…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο λαός να απαιτήσει να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τα ΚΥ με μόνιμο προσωπικό

Tο Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού για τις προσλήψεις…