Περιήγηση: Νοσοκομειακοί γιατροί

Κοινωνία
ΟΕΝΓΕ: H διακομιδή του νεκρού Ζακ Κωστόπουλου, δεμένου με χειροπέδες στον “Ευαγγελισμό”, συνιστά περιύβριση νεκρού

«Ως νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, αφιε­ρω­μέ­νοι στην καθη­με­ρι­νή μάχη για τη δια­σφά­λι­ση της ζωής και της υγεί­ας των ασθε­νών μας, απαι­τού­με την…

Κοινωνία
Γερμανικός Τύπος: Ορισμένα ασθενοφόρα της Αθήνας έχουν κάνει τρεις φορές τη διαδρομή μέχρι το φεγγάρι

Στην 24ωρη απερ­γία των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών ανα­φέ­ρε­ται ο γερ­μα­νι­κός Τύπος, θίγο­ντας προ­βλή­μα­τα και ελλεί­ψεις. Στην χτε­σι­νή (9.11) 24ωρη απερ­γία των…