Περιήγηση: Νοσοκόμα

Επικαιρότητα
Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων από την Εισαγγελία Αθηνών για τις δηλώσεις Γιαννακού

Έρευ­να για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων διέ­τα­ξε η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου με αφορ­μή τις δηλώ­σεις του προέδρου…

Κοινωνία
Κέρκυρα: Νοσοκόμα παρέλυσε μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου – Εξετάζεται αν υπάρχει συσχέτιση

Νοση­λεύ­τρια στο νοσο­κο­μείο της Κέρ­κυ­ρας η οποία έκα­νε τη δεύ­τε­ρη δόση του εμβο­λί­ου, παρέ­λυ­σε από το αυτο­ά­νο­σο νευ­ρο­λο­γι­κό σύν­δρο­μο Guillain-Barre.…

Διεθνή
«Με το αίμα μας και την ψυχή μας θα θυσιαστούμε για εσένα Ραζάν», με αυτή την υπόσχεση κήδεψαν την 21χρονη νοσοκόμα (ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι παρέ­στη­σαν σήμε­ρα στην κηδεία της νεα­ρής εθε­λό­ντριας δια­σώ­στριας από την Παλαι­στί­νη, που δολο­φο­νή­θη­κε χθες από τον Ισραη­λι­νό στρα­τό, κοντά…