Περιήγηση: Ντέιβιντ Φούλερ

Διεθνή
Βρετανία: Καταδικάστηκε σε ισόβια ο δολοφόνος και νεκρόφιλος Ντέιβιντ Φούλερ — Συγκλονίζουν τα εγκλήματά του

Σε ισό­βια κάθειρ­ξη κατα­δι­κά­στη­κε στη Βρε­τα­νία ο 67χρονος Ντέι­βιντ Φού­λερ, ο οποί­ος αφού ομο­λό­γη­σε τη δολο­φο­νία δύο νεα­ρών γυναι­κών, στη…