Περιήγηση: Ντέλσι Ροντρίγκες

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση του Περού για προώθηση της ξενοφοβίας

✔️  Ενώ απο­κα­λύ­πτει τα ψέμα­τα του αντι­δρα­στι­κού Κολομ­βια­νού Προ­έ­δρου Την έντο­νη αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχει προ­κα­λέ­σει η στάση…

Διεθνή
«Yankee go home» — Η αποστομωτική απάντηση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στον Μάικ Πενς

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη γνω­στή φρά­ση «Yankee go home» απά­ντη­σε στις προ­κλή­σεις του αντι­προ­έ­δρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς, η αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης της…

Διεθνή
Βενεζουέλα — Συντακτική Συνέλευση: «Απορρίπτουμε κάθε εξωτερική παρέμβαση»

Η Ντέλ­σι Ροντρί­γκες, η πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας, η οποία εξε­λέ­γη σήμε­ρα πρό­ε­δρος της Συντα­κτι­κής Συνέ­λευ­σης απέρ­ρι­ψε κάθε «εξω­τε­ρι­κή παρέμβαση»,…