Περιήγηση: Ντελιβεράς

Ατέχνως
Στο ΕΣΡ κατήγγειλε τις απαράδεκτες δηλώσεις Πορτοσάλτε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό — Τουρισμό

Λίγες ώρες μετά τον θάνα­το δια­νο­μέα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο «ΣΚΑΪ» (ο οποί­ος στην πολυ­ή­με­ρη απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων της COSCO αρκέστηκε…

Επικαιρότητα
Ντελιβεράδες & Επισιτισμός: Μοτοπορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα με στάση εργασίας

🔻«Ενα χρό­νο τώρα δια­λύ­ε­ται κάθε εργα­σια­κό μας δικαί­ω­μα. Φτά­νει!» Λένε οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του επι­σι­τι­σμού — του­ρι­σμού, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας κινητοποιήσεις…

Κοινωνία
Τρία χρόνια φυλάκιση στον εργοδότη που ξυλοκόπησε εργαζόμενο — ντελιβερά

Σε ποι­νή φυλά­κι­σης τριών ετών, με τριε­τή ανα­στο­λή, κατα­δι­κά­στη­κε ο εργο­δό­της που παρα­πέμ­φθη­κε σε δική, κατη­γο­ρού­με­νος για τον ξυλο­δαρ­μό εργαζομένου…