Περιήγηση: Ντερσίμ

Διεθνή
Τουρκία: Απαγορεύουν εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος (TKP) για τον πόλεμο στην Συρία

Με από­φα­ση του, ο κυβερ­νή­της της επαρ­χί­ας Ντερ­σίμ (Τουν­τσε­λί) απα­γό­ρευ­σε τη διε­ξα­γω­γή εκδή­λω­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας (TKP) σχε­τι­κά με…

Συνεντεύξεις
Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου: Ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος του Ντερσίμ μιλά αποκλειστικά στο «Ατέχνως»

Στην Ελλά­δα βρέ­θη­κε ο αγω­νι­στής Τούρ­κος δήμαρ­χος Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, με την ευκαι­ρία της προ­βο­λής δύο ντο­κι­μα­ντέρ για το Ντερσίμ.…

Διεθνή
Επιτυχία του ΚΚ Τουρκίας στις εκλογές: Εκλέχθηκε ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος στην πόλη Ντερσίμ!

Μια ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων νίκη πέτυ­χε στις χθε­σι­νές τοπι­κές εκλο­γές το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) καθώς στην πόλη Ντερ­σίμ εκλέ­χθη­κε ο…