Περιήγηση: Ντιμίτρο Κουλέμπα

Διεθνή
Μόσχα: Η Ουκρανία πρέπει να αναγνωρίσει την «εδαφική πραγματικότητα» για να υπάρξει ειρήνη

Υψη­λό­βαθ­μος Ρώσος αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Μόσχα θα αντα­πο­κρι­θεί θετι­κά αν το Κίε­βο είναι έτοι­μο να επα­να­λά­βει τις ειρηνευτικές…