Περιήγηση: ντιμπέιτ

Πολιτική
Αναβλήθηκε το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών λόγω του πολύνεκρου ναυαγίου

Ανα­βλή­θη­κε το ντι­μπέιτ των πολι­τι­κών αρχη­γών που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα, λόγω του τρι­η­μέ­ρου πέν­θους που κηρύ­χθη­κε για το…

Πολιτική
Εκλογές 2023: Συμφωνία για ντιμπέιτ στις 15 Ιουνίου με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων

Την διε­ξα­γω­γή ντι­μπέιτ μετα­ξύ των αρχη­γών των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των ενό­ψει των εκλο­γών στις 25 Ιου­νί­ου απο­φά­σι­σε η δια­κομ­μα­τι­κή επι­τρο­πή. Η…

Επικαιρότητα
Δήλωση Γ. Πρωτούλη σχετικά με τον αποκλεισμό από το προγραμματισμένο debate για την Περιφέρεια Αττικής

«Παρ’ ότι από μέρες είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί debate για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Open στις 16/5, με…