Περιήγηση: Ντιντιέ Ντρογμπά

Αθλητικά
Ντρογμπά και Ετό στους μισανθρωπους γιατρούς: «Πουτ@τ@ς Γιοι! Η Αφρική δεν είναι η παιδική σας χαρά…»

Στους μισαν­θρω­πους Γάλ­λους για­τρούς που μιλώ­ντας στην εθνι­κή τηλε­ό­ρα­ση σχε­τι­κά με τον κορο­νο­ϊό και την αντι­με­τώ­πι­σή του, τους φάνη­κε φυσιολογική…