Περιήγηση: Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Πολιτισμός
Σε πείσμα του υπουργείου Πολιτισμού: Πεντέμιση ώρες μουσική Τσαϊκόφσκι, Σοστακόβιτς και Προκόφιεφ (AUDIO)

Σε πεί­σμα των «απο­λί­τι­στων» του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού που απο­φά­σι­σαν να επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στην Τέχνη, απα­γο­ρεύ­ο­ντας κάθε τι που σχετίζεται…

Εκδηλώσεις
Συναυλία για τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, με Αλέκο Ξένο και Ντμίτρι Σοστακόβιτς, στο Ίδρυμα Κακογιάννη

Με τον «Σπάρ­τα­κο» του Αλέ­κου Ξένου, επο­νο­μα­ζό­με­νου και συν­θέ­τη της Αντί­στα­σης, και δύο έργα (ένα της νεό­τε­ρης κι ένα της…

Εκδηλώσεις
Συναυλία με τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ με έργα Σοβιετικών συνθετών διοργανώνει το ΚΚΕ στο Μέγαρο την Τετάρτη

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει την Τετάρ­τη 18 Οκτω­βρί­ου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, συναυ­λία με τη…