Περιήγηση: Ντοκουμέντο-η μάχη της Αθήνας

Επικαιρότητα
Tο ακυκλοφόρητο προφητικό ντοκιμαντέρ του Τάσσου Λέρτα: «Ντοκουμέντο — η μάχη της Αθήνας» στο STUDIO

Το ντο­κι­μα­ντέρ αφη­γεί­ται τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας, από την 4η Αυγού­στου του 1936 έως την 4η Δεκεμ­βρί­ου του…