Περιήγηση: Ντολόρες Ο'Ρίορνταν

Μουσική
Πέθανε η τραγουδίστρια Ντολόρες Ο’Ρίορνταν

Η τρα­γου­δί­στρια Ντο­λό­ρες Ο’Ρί­ορ­νταν του ιρλαν­δι­κού συγκρο­τή­μα­τος εναλ­λα­κτι­κού ροκ «The Cranberries»απεβίωσε αιφ­νι­δί­ως σε ηλι­κία 46 ετών, όπως μετέ­δω­σε η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση της Ιρλανδίας…