Περιήγηση: Ντονέτσκ

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι απώθησε ουκρανικές επιθέσεις στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απώ­θη­σε από­πει­ρες επί­θε­σης από τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις στις περιο­χές του Ντο­νέ­τσκ και της…

Διεθνή
Η Μόσχα λέει πως απέκρουσε σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στο Ντονέτσκ

Η Ρωσία δήλω­σε σήμε­ρα ότι απέ­κρου­σε σφο­δρές ουκρα­νι­κές επι­θέ­σεις στις περιο­χές της Ζαπο­ρί­ζια και του Ντο­νέ­τσκ, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 1.000 Ουκρανούς…

Επικαιρότητα
Ρωσία-Ουκρανία: Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς στην αυγή της νέας χρονιάς

Με εκα­τέ­ρω­θεν βομ­βαρ­δι­σμούς ξημέ­ρω­σε μία ακό­μη ημέ­ρα στην Ουκρα­νία, όπου ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος βαδί­ζει προς τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου και…

Διεθνή
Δημοψηφίσματα στην Ουκρανία: Συντριπτικά ποσοστά υπέρ της προσάρτησης τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές στις ουκρα­νι­κές περι­φέ­ρειες Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να  ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα συντρι­πτι­κά ποσο­στά υπέρ της προ­σάρ­τη­σης των τεσσάρων…

Επικαιρότητα
Δημοψηφίσματα Ντονμπάς: Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν.… «δαγκωτό» Ρωσία — Πάνω από 90% υπέρ της ένωσης με τη Μόσχα

Τα πρώ­τα μερι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της ψηφο­φο­ρί­ας δεί­χνουν πως η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των κατοί­κων τάχθη­κε υπέρ της έντα­ξης στη Ρωσία. Σύμφωνα…

Επικαιρότητα
Ντ. Μεντβέντεφ: Προτείνει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε Ντονέτσκ-Λουχάνσκ για την ένταξή τους στη Ρωσία

Λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου έρι­ξε σήμε­ρα ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ δηλώ­νο­ντας ότι είναι «ζωτι­κής σημασίας»…