Περιήγηση: Ντόναλντ Τράμπ

Διεθνή
ΗΠΑ: Με υπογραφή Τραμπ εκτελέστηκε Αφροαμερικανός θανατοποινίτης

Άλλος ένας θανα­το­ποι­νί­της εκτε­λέ­στη­κε στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με από­φα­ση της ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης, λίγες μόλις εβδο­μά­δες πριν την λήξη της προεδρικής…

Διεθνή
ΗΠΑ: Η κούρσα γίνεται ολοένα πιο αμφίρροπη στις πολιτείες-κλειδιά — Ο Τραμπ απειλεί με δίκες

Καθώς η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων σε πολι­τεί­ες-κλει­διά των ΗΠΑ συνε­χί­ζε­ται, οι δια­φο­ρές μικραί­νουν. Κατά τα πιο πρό­σφα­τα δεδο­μέ­να, ο Ρεπουμπλικάνος…

Διεθνή
Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Μπάιντεν — Ο Τραμπ καταγγέλλει νοθεία και προσφεύγει στα δικαστήρια

Δύο ημέ­ρες μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, με το απο­τέ­λε­σμα ακό­μη αβέ­βαιο, και το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στις ελά­χι­στες Πολι­τεί­ες που θα…