Περιήγηση: Νόμος Βρούτση

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η ψηφοφορία στη Βουλή για τον κατώτατο μισθό απέδειξε περίτρανα ποιες είναι οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές στα μεγάλα προβλήματα του λαού 

«Η χθε­σι­νή συζή­τη­ση και ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή απέ­δει­ξε περί­τρα­να ποιες είναι οι πραγ­μα­τι­κές δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές στα μεγά­λα και κρί­σι­μα προβλήματα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν την πάλη τους για κατάργηση του “νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου”- Eπαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

«Πίσω από την κυβερ­νη­τι­κή κοροϊ­δία για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, κρύ­βε­ται η ενερ­γο­ποί­η­ση του πιο αντερ­γα­τι­κού νόμου της κυβέρνησης…