Περιήγηση: νόμος Χατζηδάκη

Κοινωνία
Μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων — Όλοι στον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα

Κάλε­σμα αντε­πί­θε­σης σαλ­πί­ζουν πάνω από 400 συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα, που βγαί­νουν στους δρό­μους από σήμε­ρα Πέμ­πτη με…