Περιήγηση: Νόμος 4000

Απόψεις
“Ηθικός πανικός” και μιντιακές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Στην ται­νία της Φίνος Φιλμ, “Νόμος 4000”, ένας…