Περιήγηση: Νόμπελ στους γιατρούς της ΚΟΥΒΑΣ 2021

Ανακοινώσεις
Αναβάλλεται, λόγω των έκτακτων μέτρων, για τις 9/10 η εκδήλωση για το Νόμπελ στους γιατρούς της Κούβας

Ανα­βάλ­λε­ται για τις 9 Οκτώ­βρη, λόγω των έκτα­κτων μέτρων για την παν­δη­μία του Covid-19, η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης της Ελλη­νι­κής πρότασης…