Περιήγηση: Νόμπελ στους γιατρούς της ΚΟΥΒΑΣ - Nobel Prize for the Doctors of Cuba

Επικαιρότητα
Επικυρώθηκε και η Κυπριακή πρόταση για Νόμπελ στην μπριγάδα της Κούβας “Henry Reeve”

Ο Σωτή­ρης Θεο­χα­ρί­δης μέλος της συντο­νι­στι­κής (τιμη­τι­κής) επι­τρο­πής των 600 προ­σω­πι­κο­τή­των της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για το NΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 2021 ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ…

Ανακοινώσεις
21-Σεπ-2020: Παρουσίαση της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην διεθνή μπριγάδα «Χένρι Ριβ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προ­σκα­λού­με στις 21-Σεπ-2020 στην επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ για το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Διεθνή…

Επικαιρότητα
Ο Μίκης Θεοδωράκης ζητά, την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Δελ­τίο Τύπου Με ιδιαί­τε­ρη συγκί­νη­ση δεχτή­κα­με σήμε­ρα, 28 Αυγού­στου, την υπο­γρα­φή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στο κάλε­σμα που έχει απευ­θύ­νει Ελλη­νι­κή πρω­το­βου­λία  που  ζητά, την…