Περιήγηση: Ξανθή Χονδρού-Χιλλ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (του Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μίκη Θεοδωράκη) με νέα ερμηνεία

Ρεπορ­τάζ Ξαν­θή Χον­δρού-Χιλλ // Μία εξαι­ρε­τι­κή έκπλη­ξη περί­με­νε τους ακρο­α­τές που μαζεύ­τη­καν την Τρί­τη, 17 Απρι­λί­ου 2018, στον εκδο­τι­κό οίκο ΙΑΝΟ στη…