Περιήγηση: ξερονήσια

Πολιτική
Καν’ το όπως ο Βελόπουλος: «Ξερονήσια» για τους πρόσφυγες προτείνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γ. Κύρτσος

Βάλ­θη­καν να… συνα­γω­νι­στούν το Βελό­που­λο στην ακρο­δε­ξιά αντι­προ­σφυ­γι­κή-αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή ρητο­ρι­κή τα στε­λέ­χη της ΝΔ. Τελευ­ταίο κρού­σμα το «τιτί­βι­σμα» του ευρω­βου­λευ­τή Γιώργου…