Περιήγηση: Ξυλόσομπα

Απόψεις
Μπροστά στην ξυλόσομπα…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χει­μώ­νας 83–84. Βελι­γρά­δι ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας. Στο οδό­στρω­μα της 29ης Νοεμ­βρί­ου και το χιό­νι στο πεζο­δρό­μιο ξεπερ­νά το…