Περιήγηση: Οίκος ευγηρίας

Κοινωνία
Λαμία: «Υγειονομική βόμβα» με 50 κρούσματα σε γηροκομείο — Όλοι οι τρόφιμοι θετικοί

Νέος συνα­γερ­μός στις Υγειο­νο­μι­κές Αρχές και Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση για το γηρο­κο­μείο στη Λαμία. Εξαι­ρε­τι­κά δυσά­ρε­στα είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα…

Επικαιρότητα
Γλυφάδα: Διακομίστηκαν σε νοσοκομεία πέντε ηλικιωμένοι από γηροκομείο — Δέκα τα κρούσματα

Δέκα θετι­κά κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, έχουν βρε­θεί μέχρι στιγ­μής σε μονά­δα φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων στη Γλυ­φά­δα, όπου έχει σημά­νει συνα­γερ­μός από χθες…