Περιήγηση: Οίκος ευγηρίας

Επικαιρότητα
Κορωνοϊός: Κατάληξε και τέταρτο άτομο από τον οίκο ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη — Στους 225 οι νεκροί

Ακό­μη ένα ηλι­κιω­μέ­νο άτο­μο, που δια­γνώ­στη­κε θετι­κό στον κορω­νο­ϊό από τον οίκο ευγη­ρί­ας του Ασβε­στο­χω­ρί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, κατέ­λη­ξε. Πρό­κει­ται για…

Κοινωνία
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 35 κρούσματα σε οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι — Τα 7 νοσηλεύονται

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νεις σε οίκο ευγη­ρί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, μετά τον εντο­πι­σμό κρου­σμά­των κορω­νοϊ­ού. Στην κλι­νι­κή Covid απλής νοση­λεί­ας του Παπανικολάου…

Κοινωνία
Επτά νέα κρούσματα κορωνοϊού σε οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι

Επτά θετι­κά κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού εντο­πί­στη­καν σε οίκο ευγη­ρί­ας στο Ασβε­στο­χώ­ρι της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι επτά ηλι­κιω­μέ­νοι νοσηλεύονται…

Διεθνή
#Covid-19-Ιταλία: Περιορίζεται ο ρυθμός μετάδοσης — Κατακόμβες οι οίκοι ευγηρίας στη Λομβαρδία

Οι ειδή­μο­νες του Ιτα­λι­κού Ανώ­τα­του Ινστι­τού­του Υγεί­ας επι­βε­βαί­ω­σαν, σήμε­ρα, ότι ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού στη χώρα περιο­ρί­ζε­ται, αλλά ζήτησαν…