Περιήγηση: ΟΑΚΑ

Αθλητικά
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ — Παρέμβαση του ΚΚΕ στη Βουλή

Να στα­μα­τή­σει η επι­χεί­ρη­ση παρά­δο­σης του Ολυ­μπια­κού Κέντρου Αντι­σφαί­ρι­σης του ΟΑΚΑ σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ζητούν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Γιάννης…

Αθλητικά
Στέλιος Σεραφείδης: Είναι αδιανόητο που δεν βγήκε κάποιος από τους εν ενεργεία διεθνείς να πει ότι δεν τα θέλουμε στο γήπεδο αυτά τα μιάσματα

«Το ποδό­σφαι­ρο ενώ­νει τους λαούς, όλοι το γνω­ρί­ζου­με. Όσα συνέ­βη­σαν στο ΟΑΚΑ είναι εξω­φρε­νι­κά. Αυτοί που τα έκα­ναν είναι μιάσματα…

Αθλητικά
Κώστας Λεβέντης (ΠΑΟΚ): Το τελευταίο χαρτί του καπιταλισμού, είναι ο φασισμός — Το ζήτημα, ήταν και παραμένει ταξικό

«Το τελευ­ταίο χαρ­τί του καπι­τα­λι­σμού, είναι ο φασι­σμός. Βλέ­που­με ότι ο νεο­να­ζι­σμός ανε­βαί­νει στην Ευρώ­πη και στην Ελλά­δα εκφρά­ζε­ται μέσα…

Αθλητικά
ΑΕΚ (Original 21 Antifa-Block): Ο Γκεμπελς και ο Χίτλερ, στηρίχθηκαν στο φόβο και την άγνοια. Εμείς ούτε φοβόμαστε, ούτε βοσκάμε…

«Λόγω του συμ­βά­ντος στο ματς της εθνι­κής με την Εσθο­νία, όπου είδα­με 30 άτο­μα να σηκώ­νουν διά­φο­ρα σύμ­βο­λα, έχου­με να…