Περιήγηση: ΟΓΕ Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος

Εκδηλώσεις
ΟΓΕ: Συνεχίζουμε τον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα, ζωή χωρίς εκμετάλλευση-καταπίεση, χωρίς πολέμους και προσφυγιά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΓΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης σε όλες τις γυναί­κες του…

Επικαιρότητα
Σχέδιο Νόμου «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ» -|> «Χρυσόσκονη» που δεν μπορεί να κρύψει την έλλειψη μέτρων κοινωνικής προστασίας της μητρότητας

Ενα από τα «νέα θεμέ­λια της σύγ­χρο­νης δημο­γρα­φι­κής πολι­τι­κής της χώρας», ένα «κίνη­τρο για τους μέλ­λο­ντες γονείς», μια «εκδή­λω­ση της…