Περιήγηση: ΟΓΕ

Κοινωνία
Γράμμα από τον Άι-Βασίλη

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) ως ριζο­σπα­στι­κή γυναι­κεία οργά­νω­ση, ασχο­λεί­ται με όλες τις πλευ­ρές που αφο­ρούν την γυναι­κεία ανι­σο­τι­μία και…

Επικαιρότητα
Αντιπολεμικό συλλαλητήριο ΕΔΥΕΘ-ΠΑΜΕ-ΟΓΕ στη Θεσσαλονίκη: «Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά»

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα — αίτη­μα: «Όχι στις βάσεις και στα πυρη­νι­κά. Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαζικό…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη — Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση

Στην τελι­κή ευθεία για τα συλ­λα­λη­τή­ρια το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους για την…