Περιήγηση: Οδηγοί

Κοινωνία
Οι Γερμανοί οδηγοί είναι πιο προσεκτικοί, οι Ολλανδοί οι πιο ήρεμοι, οι Σουηδοί οι πιο αγχωμένοι και οι Έλληνες οι πιο επικίνδυνοι

Οι Γερ­μα­νοί και οι Γερ­μα­νί­δες είναι οι περισ­σό­τε­ρο προσεχτικοί/ές οδη­γοί σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη, οι δε Ολλαν­δοί και οι Ολλανδές…