Περιήγηση: ΟΗΕ ανθρώπινα δικαιώματα

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αρχίζει διεθνή έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ

Το Συμ­βού­λιο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των των Ηνω­μέ­νων Εθνών απο­φά­σι­σε σήμε­ρα τη διε­νέρ­γεια διε­θνούς έρευ­νας για τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που…

Διεθνή
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Γάζας μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ύπα­τη Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα δήλω­σε σήμε­ρα πως οι φονι­κές επι­δρο­μές του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της…